• Blagovremeno počnite sa učenjem, ali znajte da nikada nije kasno. Možete početi sa 4 i sa 74, godine su nebitne, važna je motivacija.
  • Redovno ponavljajte naučeno.
  • Svaki dan budite u kontaktu sa jezikom.
  • Učite nove reči u kontekstu.
  • Postavite sebi cilj o broju novih reči koji želite da naučite svaki dan.
  • Svaki dan napišite nekoliko rečenica.
  • Čitajte naglas.
  • Promenite podešavanja na društvenim mrežama, neka sve bude na jeziku koji učite.
  • Slušajte radio i gledajte filmove na jeziku koji učite.