POLITIKA PRIVATNOSTI

Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija ili usluga. Ovo činimo putem upotrebe različitih online formulara za prijavu i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, e-mail adresu i brojeve telefona.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice, itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za informisanje o našim uslugama i promocijama, različita obaveštenja koja se tiču naših usluga i aktivnosti, za kontaktiranje povodom prijava putem online formulara, za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome pismeno obavestite.

Otkrivanje informacija

Autor se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca kontakt.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Polaznika (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Autor neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Polaznika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Polaznicima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Autor i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Autor se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Polaznika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Polazicima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Autor ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti. Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja. 

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Posetilac-polaznik je dužan da ažurira podatke i o promeni obavesti Autora. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Autor ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu ugovorene ili pružene usluge.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu veb stranicu radovanac.com kao i na sve stranice unutar radovanac.com domena, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi na radovanac.com domenu.

Drugi internet sajtovi

Naš sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.