Korišćenje jezika, tehnika govora u toku kursa je lepo napredovala. Postepeno sam prevazišla jezičku barijeru, stekla sam takvo znanje da sam mogla sve slobodnije da se izražavam. Jako sam zadovoljna znanjem koje sam stekla na časovima koji su protekli u prijatnoj atmosferi. Materijal koji smo koristili na časovima bio je zanimljiv i olakšao je savladavanje govora i gramatike nemačkog jezika. Časovi preko Skype-a su bili kao časovi uživo, jasni, po dogovoru.

Profersorica raspolaže izuzetnim znanjem, koje zna da prenese učenicima. Jako je savesna. Časovi su bili dobro pripremljeni, i zanimljivi, zahvaljuljući tome brzo sam se napredovala.