Za Skype časove sam se odlučila zbog fizičke udaljenosti od mesta realizacije časova. Mislim da sam prilično napredovala, progovorila i naučila dosta novih reci. Polako usvajam gramatiku kroz govor. Materijal koji se koristi na času je interesantan, izaziva interakciju i dinamiku. Komentar o predavaču: Posvećena, pripremljena, pozitivna, odlično znanje. Odlična komunikacija, stav i interakcija na času. Nastavljamo do C1 🙂