Za Skype časove sam se odlučila jer mi je tako odgovaralo zbog organizacije vremena. Napredak u toku kursa je vrlo brz i materijal koji se koristi na času je vrlo koristan za intezivno učenje jezika, kao i pripremu za kasnije polaganje ispita. Predavač se apsolutno prilagošava potrebama učenika i trudi se da čas bude što više interaktivan.