Pohađala sam A1 kurs nemačkog jezika. Svi aspekti kursa su bili korisni i doprineli su napretku. Profesor je efikasan predavač, predavanja su bila jasna i dobro organizovana. Ciljevi kursa su jasno definisani i sam kurs je interaktivan i omogućuje učeniku da aktivno učestvuje u nastavi.