David napreduje u svakom smislu: peva pesmice na engleskom jeziku, mnogo bolje boji i reči bolje izgovara. Mislim da je materijal u skladu za njihov uzrast. Predavač je uvek vedar i nasmejan, spreman da sarađuje i da trpi dečije promene raspoloženja.