Za Skype časove sam se odlučio zbog ustede vremena oko dolaska i odlaska na čas, a mogu da imam čas čak i ako zaglavim na poslu. Materijal koji se koristi na času je po meni odličan. Tekst, slike, audio, online vežbe… šta mi više treba?! Predavač ima veliko strpljenje, razumevanje i odgovor na svako pitanje.