Engeski mi je bio problem tokom školovanja i zbog toga sam odlučila da pohađam kurs.
Tokom kursa sam naučila da se lepše izražavam, povećala sam vokabular i značajno napredovala u gramatici, što mi je mnogo pomoglo u srednjoj školi, ali i sada na prvoj godini fakulteta, jer sam uspela da položim ispit na B2 nivou iz prvog puta sa najvišom ocenom.

Sav neophodan materijal bio je obezbeđen od strane škole. Svaki čas je bio propraćen materijalom koji je bio prilagođen mom nivou znanja i bio je razumljiv.

Bilo je MNOGO zanimljivo tokom samih predavanja, jer se ne svode na ona klasična, monotona, već se predavač trudi da nam znanje prenese na neki drugi, interesantniji način uz pomoć audio opreme, nekih asocijacija… Sve pohvale za NAJBOLJU profesorku!