Pre polaska na kurs, znao sam pomalo srpski (koristio dva padeža), sada znam srpski i nemački, a dobio sam želju da učim i druge jezike. Na času se obrađuju dobro izabrane savremene teme iz svekodnevnog života, ali i iz više stručnih oblasti: medicina, ekologija, ekonomija, privreda i društvo, itd. Predavač je maksimalno posvećen radu, učenicima, prilagođava programe mogućnostima đaka i podstiče napredak. Učite jezike!