Napredak u toku kursa je bio zaista primetan. Slobodnije sam govorio i uspevao da ostvarim uspesnu komunikaciju sa sagovornikom. Ostvario sam svoj cilj i prosirio svoje znanje do zeljenog nivoa. Materijal je interesantan i omogucio mi je dobru zabavu, jer su tekstovi interesantni i sa dosta zanimljivosti. Zadaci su bili uskladjeni sa dotadasnjim poznavanjem jezika, a samim tim i laki za razumevanje.

Profesorka je divna i uvek raspolozena za dobru zabavu. Njena pozitivna energija je ta koja ce vam popraviti raspolozenje na casovima. Casovi su zabavni i nisu monotoni, a profesorka kroz razlicite animacije uspeva da nam olaksa gradivo koje kurs obuhvata.